Site Tools

  • česky"
  • English"

Proč ke změně certifikátu dochází?

Každý certifikát má určitou platnost a po jejím vypršení je nutné použít certifikát nový

Proč se nepoužije certifikát vystavený stejnou certifikační autoritou?

V minulosti byl pro ověřovací server použit certifikát vydaný firmou Comodo, která zajišťovala vydávání certifikátů pro členy sdružení Cesnet . Protože došlo ke změně vydavatele certifikátu, nelze již nový certifikát podepsaný CA AddTrust již získat.

K čemu ten certifikát slouží? Já jsem si žádný certifikát nenastavoval a připojuji se k eduroamu bez problémů

Certifikát slouží k ověření identity přihlašovacího serveru. Tím je chráněn klient proti podvržení tohoto serveru a tím ke kompromitaci svých přihlašovacích údajů. Proto důrazně doporučujeme nastavení kontroly certifikátu, přestože se lze úspěšně přihlašovat k síti eduroam bez ní.

Co všechno budu k výměně certifikátu potřebovat

To záleží na OS Vašeho zařízení. Protože po změně certifikátu můžete mít problém s připojením, doporučujeme předem na zařízení stáhnout:

  • nový certifikát certifikační autority
  • offline návod pro Váš operační systém, který najdete zde
  • instalační soubor vygenerovaný z utility eduroam cat
  • při změně certifikátu na některých OS bude muset zadat znovu své přihlašovací údaje. Pokud si tedy nejste jisti svým eduroam heslem (je jiné než to, které běžně používáte do STAGu či e-mailu), doporučujeme si toto heslo nastavit samoobsluze správy identit. Návod pro studenty a pro zaměstnance, popř. univerzální.