Site Tools

  • česky"
  • English"

Přístupové údaje

Popis pro studenty

Důležité upozornění na úvod: Heslo do STAGu a heslo do eduroam jsou dvě různá hesla. Přehled použití hesel najdete zde .

Heslo pro eduroam nastavíte přes samoobsluhu správy identit. Detailní popis najdete zde.

Po úspěšné změně hesla a nastavení zařízení se můžete pokusit přihlásit. Nezapomeňte že:

  1. přístupové údaje do sítě eduroam jsou Vaše osobní číslo studenta (začínající znaky „st“) + nové heslo, které jste si nastavili při změně
  2. pokud chcete, aby Vám připojení fungovalo i v jiných organizacích připojených do projektu eduroam, zadávejte za své číslo studenta ještě @ujep.cz - takže přihlašovací jméno je pak např. st12345@ujep.cz 1)
  3. do políčka „Doména“ v přihlašovacím dialogu se nic nezadává, musí zůstat prázdné
  4. v případě, že své změněné heslo zapomete, použijte funkci pro nastavení hesla eduroam v samoobsluze správy identit.

V případě jiného problému či dotazu nám pište na sit@rt.ujep.cz Můžete nás navštívit osobně v úředních hodinách ve středu a pátek od 10 do 11 hodin na Centru Informatiky - budova MFC 2. patro (klapka 6253 nebo 6251)

Popis pro zaměstnance

Důležité upozornění na úvod: Heslo pro EduID a heslo do eduroam jsou dvě různá hesla. Přehled použití hesel najdete zde .

Heslo pro eduroam nastavíte přes samoobsluhu správy identit. Detailní popis najdete zde.

Po úspěšné změně hesla a nastavení zařízení se můžete pokusit přihlásit. Nezapomeňte že:

  1. přístupové údaje do sítě eduroam jsou Vaše přihlašovací jméno + nové heslo, které jste si nastavili při změně
  2. pokud chcete, aby Vám připojení fungovalo i v jiných organizacích připojených do projektu eduroam, zadávejte za své přihlašovací jméno ještě @ujep.cz - takže přihlašovací jméno je pak např. novakj@ujep.cz 2)
  3. do políčka „Doména“ v přihlašovacím dialogu se nic nezadává, musí zůstat prázdné
  4. v případě, že své změněné heslo zapomete, použijte funkci pro nastavení hesla eduroam v samoobsluze správy identit.

V případě jiného problému či dotazu nám pište na sit@rt.ujep.cz, nebo požádejte o pomoc pracovníky CI nebo pracovníky uživatelského servisu Vaší součásti.

1) pozor neplést s e-mailovou adresou pro studenta st12345@students.ujep.cz - podobnost je čistě náhodná
2) pozor neplést s e-mailovou adresou, která je standardně ve tvaru jan.novak@ujep.cz - podobnost je čistě náhodná