Site Tools

  • česky"
  • English"

Technické detaily

  • jméno sítě (SSID) je eduroam
  • šifrovací algoritmus WPA2/AES (minimálně WPA/TKIP)
  • autentizační metoda PEAP
  • způsob ověření EAP-MSCHAPv2
  • IP adresa automaticky získaná z DHCP serveru
  • jméno radius serveru : radius.ujep.cz
  • certifikát vydaný Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Usti nad Labem CA (od 26.6.2018)
  • pokud je vyžadována doména (Android 11) : ujep.cz