Site Tools

  • česky"
  • English"

Certifikát certifikační autority (od 25.6.2018)

Pro ověřovací radius server je použit certifikát podepsaný certifikační autoritou Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Usti nad Labem CA.

Instalaci certifikátů můžete provést ručně nebo pomocí připravených instalačních balíčků.
Při ruční instalaci se certifikát instaluje mezi “Důvěryhodné kořenové certifikační autority“ viz. příklad pro Windows 7