Site Tools

  • česky"
  • English"

Pokrytí

eduroam v Ústí nad Labem


Přehled objektů univerzity s bezdrátovým přístupem do sítě eduroam.

Kvalita signálu se řídí technologickými podmínkami okolí (přímá viditelnost, dělící stěny, stropy, podlahy a jejich technická skladba, rušící signály cizích sítí, atd.).

Budova Popis Stav pokrytí signálem
ceska.jpg České mládeže 8, Ústí nad Labem, původní historická budova, Sídlo Pedagogické fakulty, Filosofické fakulty a Přírodovědecké fakulty téměř celý objekt
 Row 2 Col 1 České mládeže 8, Ústí nad Labem, nová budova kateder a učeben,Sídlo Pedagogické fakulty, Filosofické fakulty, Přírodovědecké fakulty a Centra informatiky téměř celý objekt
hala.jpg České mládeže, Ústí nad Labem, Sportovní hala UJEPcelý objekt
fse.jpg Moskevská 54, Ústí nad Labem, Sídlo Fakulty sociálně-ekonomickétéměř celý objekt
fzp.jpg Králova výšina , Ústí nad Labem, Sídlo Fakulty životního prostředí téměř celý objekt
utrv.jpg Na Okraji, Ústí nad Labem, Sídlo Fakulty výrobních technologií a managementu téměř celý objekt
Pasteurova 11, Ústí nad Labem, Sídlo knihovny Pedagogické fakulty a Fakulty sociálně-ekonomické částečně: aula, knihovna
vh13.jpg Velká hradební 13, Ústí nad Labem, Sídlo Ústavu zdravotnických studií částečně
vh15.jpg Velká hradební 15, Ústí nad Labem, Sídlo Filosofické fakulty částečně
OLYMPUS DIGITAL CAMERA Za Válcovnou, Ústí nad Labem, Sídlo Katedry biologie PřF téměř celý objekt
dilny.jpg Za Válcovnou, Ústí nad Labem, Sídlo dílen FVTM téměř celý objekt
Klíšská 28,30, Ústí nad Labem,Sídlo pracoviště VYCERRO, KMA PřF, KMI FSE částečně

Bezdrátová síť je budována za finanční podpory Fondu rozvoje sdružení CESNET.