Site Tools

  • česky"
  • English"

Obecný návod

Množství zařízení, která lze připojit k bezdrátovým sítím neustále roste. Především v poslední době neustále přibývá množství mobilních zařízení (mobily, tablety, čtečky knih), která lze připojit. Centrum informatiky však není schopno všechna tato zařízení vyzkoušet a zpracovat pro ně návody - už jen z toho prostého důvodu, že je nemáme k dispozici. Takže pokud nenajdete svůj operační systém mezi níže uvedenými návody nebo se bude konfigurace Vašeho konkrétního zařízení od těchto návodů odchylovat, budete si muset poradit sami.

Protože eduroam je celosvětový projekt, lze na internetu najít množství návodů pro různá zařízení. Tyto návody budou vždy upravené pro konkrétní organizaci připojenou do projektu. Z těchto návodů lze využít obecné principy, konkrétní parametry je nutné přizpůsobit technickým parametrům bezdrátové sítě UJEP: