Site Tools

  • česky"
  • English"

Návod pro Mac OS X

Jednotlivé verze se mohou lišit v grafickém podání, ale popisky by měli být shodné.

1.) Pokud nemáte v horní liště ikonu pro bezdrátová zařízení postupujte k bodu 2.), jinak skočte na bod 6.)

2.) Běžte do „Předvolby systému…„

3.) Zde zvolte „Síť“

4.) Vyberte v levém sloupci (může lišit názvem) „Wi-Fi“ či „Bezdrátové připojení“, nebo „Airport“. Pokud tam tuto položku nevidíte, zkuste jí přes “+“ přidat (Rozhraní „Wi-Fi“)

5.) Zaškrtněte „Zobrazit stav WiFi v řádku nabídek“. V horní liště přibude ikona „vějíře“ - nastavení WiFi.


6.) Rozklikněte ikonu „vějíře“. Zvolte síť „eduroam“. (Pokud není AirPort zapnut, tak ho pomocí „Zapnout Wi-Fi“ zapněte)


7.) Zadejte jméno a heslo. U některých OS X (druhý obrázek, se záhlavím „Airport“) musíte zvolit stupeň zabezpečení. Wireless Security (Zabezpečení) by mělo být, můžete-li WPA2, jinak WPA „WPA2 Enterprise“ (WPA2 podnikové).

Při připojování do sítě „eduroam“ je vyžadováno ověření jménem a heslem. Studenti a zaměstnanci UJEP získají přístupové údaje. Obecně vypadá jméno : účet@ujep.cz (př. st123456@ujep.cz). Toto jméno Vám zajistí přístup do sítě i v jiné organizaci zapojené do projektu eduroam. Při prvním přihlášení nezaškrtávejte „Pamatovat si tyto údaje“ (Remember password in my keychain). Až se ověříte a zjistíte, že vám eduroam připojení funguje, tak ho zaškrtněte a systém si heslo zapamatuje. Dejte „OK“

8.) Klikněte na „Show Certificate“ (Zobrazit Certifikát)

9.) Pro kontrolu certifkátu si rozklikněte „Podrobnosti“

Zkontrolujte klíč SHA1 zda souhlasí. Pak dejte „Pokračovat“