Site Tools

  • česky"
  • English"

Návod pro Mac OS X

Jednotlivé verze se mohou lišit v grafickém podání, ale popisky by měli být shodné.

1.) Pokud nemáte v horní liště ikonu pro bezdrátová zařízení postupujte k bodu 2.), jinak skočte na bod 6.)

2.) Běžte do „System Preferences“

3.) Zde zvolte „Network“

4.) Rozklikněte okénko „Show“ a zvolte „AirPort“

5.) Zaškrtněte „Show AirPort status in menu bar“ a potvrďte „Apply Now“. V horní liště přibude ikona „vějíře“ - nastavení WiFi.

6.) Rozklikněte ikonu „vějíře“. Pokud není AirPort zapnut, tak ho pomocí „AirPort: On“ zapojte. Následně zvolte síť „eduroam“.

7.) Wireless Security by mělo být „WPA Enterprise“. Při připojování do sítě „eduroam“ je vyžadováno ověření jménem a heslem. Studenti a zaměstnanci UJEP získají přístupové údaje. Obecně vypadá jméno : účet@ujep.cz (př. s0123456@ujep.cz). Toto jméno Vám zajistí přístup do sítě i v jiné organizaci zapojené do projektu eduroam. Při prvním přihlášení nezaškrtávejte „Remember password in my keychain“. Až se ověříte a zjistíte, že vám eduroam připojení funguje, tak ho zaškrtněte a systém si heslo zapamatuje. Dejte „OK“

8.) Klikněte na „Show Certificate“

9.) Je-li zde certifikát „AddTrust External CA Root“ tak zaškrtněte „Always trust these certificates“, jinak nás kontaktujte. Potvrďte Continue. Ev. poté znova.

Měli byste být připojeni.