Site Tools

  • česky"
  • English"

Certifikát certifikační autority (pouze do 25.6.2018)

Pro ověřovací radius server je použit certifikát podepsány obecně uznávanou certifikační autoritou AddTrust External CA Root. Výhodou tétocertifikační autority je, že je uvedena v seznamu důvěryhodných certifikačních autorit od většiny výrobců operačních systému a ve valné většině případů není nutné certifikát instalovat. Proto následující odkazy použijte pouze v případě, že Váš systém již uvedený certifikát z nějakého důvodu neobsahuje.

Instalaci certifikátů můžete provést ručně nebo pomocí připravených instalačních balíčků

1) Formát DER je použitelný pro většinu OS (Windows, Linux, Symbiam, Android apd.)